Skolan

Vi vill stimulera till nyfikenhet, kunskap, förståelse och lust att lära genom upplevelsebaserat lärande. Genom ämnesintegrerade projekt skapar vi en helhet i elevernas lärande. Vi arbetar åldersblandat och har en strövargrupp, skolår F-1, en storströvargrupp, skolår 2-3 och en frilufsargrupp, skolår 4-5.

Friluftsliv är en av metoderna i vår pedagogik. Eleverna får successivt prova på äventyr som att vandra, göra upp eld, bygga vindskydd, klättra och paddla kanot. Vintertid har vi även skrinnaskola för år F-3 och alla barn åker på läger varje år.

ettor-laser-saga-jan-12-6.JPG

Här läser en elev i ettan sin saga för en elev i förskoleklass.

sv-las-skrivketchup-17jan-12.JPG

Ibland läser vi inne...

skoltradgarden-2.JPG

I skolträdgården jobbar vi hårt med våra odlingsrutor. Vi gräver, krattar, mäter, jämför, hittar småkryp och massor av annat. Det är hårt arbete för både knopp och kropp.

skoltradgarden-3.JPG

På skördefesten i september njuter vi av allt vi odlat och skördat.

Matte01.jpg

Vi räknar, mäter och sorterar tillsammans …

Matte03.jpg

…och vi jobbar med egen matteplanering.

Matematik-ar-1-1.JPG

På skogsdagarna har vi ibland matematik i skogen, då kan kottarna bli ental och pinnarna tiotal.

Matematik-ar-1-2.JPG

Matlagning-skogen.JPG

På skogsdagarna lagar vi mat på stormkök eller över eld. Lufsarna provar även på att laga mat i kokgrop.

Engelska001.jpg

Engelsklektion där eleverna lär sig klockan, samtidigt som de håller värmen.