Fritidshem

I Ur och Skur Skabersjöskolans fritidshem öppnar kl 7.00 och stänger 17.30. Frukost serveras kl 7.15 och mellanmål kl 14.30.

På eftermiddagarna och loven erbjuder vi olika aktiviteter utifrån läroplanen kombinerat med elevernas önskemål, behov och intresse.

fritids1.jpg

Vi tar tillvara på och planerar aktiviteter utifrån de olika årstiderna tillexempel genom att måla med vattenfärg i snön.

Fritids2.jpg

Vi spelar olika spel och tränar på olika regler och normer.

Fritids3.jpg

Ibland erbjuder vi eleverna rekreation genom "hemmaspa".

fritids4.jpg

Eleverna erbjuds möjligheter att delta, organisera och initiera i olika lekar.

fritids5.jpg

Foto0580.jpg

Vi spelar tex. basket, fotboll, leker flaggan, dunkgömme, brännboll.

Fritids6.jpg

Vi erbjuder eleverna olika former av skapande där de får använda sig av olika tekniker, material och redskap.

fritids.jpg

Under loven åker vi ibland på utflykt, tex till bibliotek, bad, bowlar eller till skogen. Vartannat år erbjuder vi sommarläger med övernattning.

fritids-sommarlager.jpg