Ekomyran

På I Ur och Skur Ekomyran arbetar vi med Friluftsfrämjandets pedagogik I Ur och Skur. Den är utvecklad för att nå läroplanens mål med utomhuspedagogik, friluftsliv och upplevelsebaserat lärande med hjälp av naturen året om. Vår vision är nyfikna, trygga och friska barn. I Ur och Skur Ekomyran är en liten förskola med 22 barn 1-5 år. Vi finns i bygården i Toarps ekoby utanför Oxie/Malmö.

Sege-a-Ekomyran.jpg

Ån som rinner genom Skabersjös marker intresserar barnen och vi utforskar t.ex. hur strömmarna påverkar föremål, vilket material flyter och vilket sjunker.

skapande-Ekomyran.jpg Skapande är ett av många estetiska uttrycksmedel. Det ger möjligheter till uttryck genom sinnen och upplevelser där processen av skapandet ligger i fokus.

skogen-1-ekomyran.jpg

Att befinna sig i miljöer, såsom skogen, ger oss tillfälle att utforska djur och växter och se sambanden i naturen. Vi får förståelse för olika kretslopp och livscyklar och hur vi påverkar och samspelar med varandra. Vi utvecklar respekt för allt levande omkring oss och empati.

skogen-2-ekomyran.jpg

Naturmaterial lockar till kreativitet. Dags för sjösättning av våra egentillverkade barkbåtar.

plantering---Ekomyran.jpg

Vi planterar solrosfrön, bönor, persilja, ringblommor mm. Planteringarna får först växa på sig i våra fönsterkarmar sen planteras de ut i våra pallkragar på gården.