Skabersjöbygdens skola ekonomisk förening

Om oss

I Ur och Skur Skabersjöskolan och I Ur och Skur Ekomyran drivs som en ekonomisk förening i form av ett personal kooperativ, Skabersjöbygdens skola ek.för. Styrelsen består av fem ledamöter där rektor/förskolechef är en av dem. Styrelsen har gett rektor/förskolechef mandat att driva den dagliga verksamheten vilket innebär att: rektor/förskolechef ansvarar för den pedagogiska verksamheten, personalfrågor och all administration för skolan och förskolan. Vi har två arbetslagsledare för förskolan, en i Skabersjö och en på Ekomyran, som i samråd med rektor/förskolechef, fördelar, organiserar och driver arbetet på förskolorna.