Skabersjöbygdens skola ekonomisk förening

Dokument

Läsårstider

Läsårstider 2016-2017
Läsårstider 2017-2018

Förskola

Lager på lager
Packlista för skogsdagar
Info. från IUS Skabersjöskolans FSK HT-16
Info. från IUS Ekomyran

Skola

Schema 2016-2017

Lager på lager
Läxpolicy
Matematikhjälp
Utrustningslista

Grovplaneringar

Ekomyran hösten 2017
Förskolan Skabersjöby hösten 2017
Strövarna (F-1) hösten 2017
Storströvarna (2-3) hösten 2017
Lufsarna (4-5) hösten 2017

Ekomyran våren 2017
Förskolan Skabersjöby våren 2017
Strövarna våren 2017
Storströvarna våren 2017
Lufsarna våren 2017

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan IUS Ekomyran 16-17
Likabehandlingsplan IUS Skabersjöskolans förskola 16-17
Likabehandlingsplan IUS Skabersjöskolan skola/fritidshem 16-17

Blanketter

Inkomstuppgifter för beräkning av avgift för fritids och förskola
Tillämpningsregler och taxor
Vistelsetid barnomsorg
Klagomålshantering
Ledighetsansökan

Olycksfallsförsäkring

Försäkringsinformation för barn på I Ur och Skur Ekomyran

Försäkringsinformation för barn/elever på IUS Skabersjöskolan och IUS Linsbo
Skadeanmälan olycksfall Skabersjö/Linsbo

Pedagogiska planeringar F-1

Projekt-Jag i gruppen F-1 v34-36 2016
Friluftsliv år F-1 2016
Svenska år 1 v:34-47 2016
Engelska år F-1 v34-51 2016
Idrott och hälsa år F-1 HT16-VT17
MA-taluppfattning år 1 v34-38 2016
Ma-mönster år 1 v39-43 2016
Projekt Skabersjöby år F-1 v37-43 2016
Ma-tid år 1 v45-49 2016
Julstök år F-5 2016
Svenska år 1 v48-10 2016-2017
Vintershow år F-5 v2-7 2017
Engelska år F-1 v2-24 2017
Matematik-längd år1 v4-7 2017
Matematik-statistik år1 v10-12 2017
Svenska år 1 v11-24 2017
Friluftsliv år F-1 våren 2017
Projekt-rymden år F-1 v9-17 2017
Ma-vikt år1 v13-17 2017
Ma-volym år1 v19-22 2017

Pedagogiska planeringar 2-3

Projekt-jag i gruppen år F-5 v34-36 2016
Engelska år 2-3 HT 2016
Projekt-religion år 2-3 v35-51 2016
Svenska år 2-3 v34-43 2016
Friluftsliv år 2-3 HT 2016
Idrott och hälsa r 2-3 2016-2017
Ma-taluppfattning år 2-3 v35-40 2016
Musik år 2-3 HT 2016
Matematik-geometri år 2-3 v41-46 2016
Matematik - tid år2-3 v47-3 16-17
Julstök år F-5 2016
Vintershow år F-5 v2-7 2017
Musik år 2-3 VT 2017
Matematik-längd år2-3 v3-9 2017
Svenska-sagor år2-3 v4-7 2017
Svenska år 2-3 VT 2017
Matematik-vikt år 2-3 v11-14 2017
Projekt-luft och vatten år 2-3 våren 2017
Friluftsliv år 2-3 VT 2017

Pedagogiska planeringar 4-5

Projekt-jag i gruppen år F-5 v34-36 2016
Ma-taluppfattning år 5 v34-43 2016
Projekt-bild år 5 v34-50 2016
Idrott och hälsa år 5 2016-2017
Svenska år 5 v34-43 2016
Friluftsliv år 5HT-16
Engelska år 5 v34-51 2016
Musik år 4-5 HT 2016
Projekt Europa år 5 v37-41 2016
Ma-statistik och samband år5 v45-51 2016
Svenska år5 v 45-7 16/17
Julstök år F-5 2016
Matematik år 5 v2-7 2017
Vintershow år F-5 v2-7 2017
Musik år 4-5 VT 2017
Matematik-geometri år5 v9-15 2017
Svenska år 5 v9-24 2017
Friluftsliv år 5 våren 2017
Projekt-religion år5 v9-17 2017
Ma-vikt-volym-rep. år5 v18-24 2017

Senast uppdaterad 170718